Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

 

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 

  1. Is het eigen werk van de werknemer passend?
  2. Is het eigen werk van de werknemer passend te maken door aanpassingen of voorzieningen?
  3. Als het eigen werk niet (meer) passend is, welk ander werk is er dan beschikbaar bij de werkgever?
  4. Als er bij de eigen werkgever geen ander passend werk beschikbaar is, wat zijn dan de re-integratiemogelijkheden op de arbeidsmarkt?

 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, verricht de arbeidsdeskundige onderzoek. Hoe dit onderzoek eruit ziet, leest u onderstaand.

 

Dossierstudie

  • Bestuderen van het zogeheten Inzetbaarheidsprofiel of de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) die de bedrijfsarts heeft opgesteld. Daarin staan de beperkingen die de werknemer op dat moment heeft. Er wordt aan de arbeidsdeskundige geen medische informatie verstrekt.
  • Wat houdt de functie van de werknemer in?
  • Hoe zit de organisatie van de werkgever in elkaar?
  • Wat is er al gedaan aan re-integratie?

 

Gesprek met de werkgever

Er vindt een gesprek plaats met de werkgever. Vaak is dat de leidinggevende of de casemanager van de werknemer. In dat gesprek komt de visie van de werkgever op de situatie aan bod. Ook kan de werkgever informatie verstrekken over de organisatie en eventuele mogelijkheden om werknemer ander passend werk aan te bieden.

 

 

Gesprek met de werknemer

Er vindt een gesprek met de werknemer plaats. In dat gesprek komt de visie van de werknemer op de situatie aan bod. De ideeën die werknemer heeft over het kunnen uitoefenen van het eigen werk of aangepast werk binnen de organisatie worden besproken.

 

Als werknemer kunt u zich op het gesprek voorbereiden door uw CV mee te nemen, en alvast na te denken over welk ander werk u zou kunnen doen als u denkt dat het eigen werk niet meer passend is.

 

 

 

Gesprek met werkgever en werknemer gezamenlijk

Nadat werkgever en werknemer afzonderlijk zijn gesproken, vindt een afrondend gesprek plaats met werkgever en werknemer gezamenlijk. In dat gesprek worden de conclusies en het advies van de arbeidsdeskundige gedeeld en kunnen eventuele vragen van werkgever en werknemer besproken worden.

 

 

Rapport

De bevindingen van de arbeidsdeskundige worden verwoord in een helder rapport. Werkgever en werknemer kunnen met de adviezen uit het rapport direct aan de slag.

 

 

 

Arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen