"Veel verzuim is te voorkomen als mensen hun werk op de juiste plek en met passie kunnen doen. Daarbij is het belangrijk dat de communicatie tussen werknemer en leidinggevende helder en soepel verloopt. Daarom richt mijn aanpak zich met name op arbeidsmotivatie, arbeidsomstandigheden en goed leiderschap".


"De ingewikkelde wet- en regelgeving rond verzuim is vaak een complicerende factor. Voor alle betrokkenen is het daarom van belang dat de juiste stappen gezet worden die deze wet- en regelgeving vereist, en dat er tegelijkertijd zinvolle maatregelen worden genomen waar de klant wat aan heeft."

 

 

 

Meer dan 15 jaar heb ik ervaring in het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers bij verzuim en re-integratietrajecten. Ik ben Register Arbeidsdeskundige en Register Casemanager.

 

Arbeidsdeskundig onderzoek: een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vraag of uw medewerker zijn eigen werk nog kan doen, of dit werk aangepast kan worden, of er ander passend werk bij uw organisatie beschikbaar is of dat er gezocht moet worden naar passend werk bij een andere werkgever. U kunt van mij een helder rapport verwachten met concrete adviezen waarmee u direct aan de slag kunt.

Ondersteuning HRM en P&O (regie op verzuim): als extern adviseur en casemanager kan ik uw HRM afdeling ontlasten door complexe casuïstiek rondom verzuim en re-integratie tijdelijk over te nemen en op te lossen.


Ondersteuning leidinggevenden: als specialist kan ik leidinggevenden helpen met het uitstippelen van een helder, effectief en resultaat gericht traject om zowel verzuim van individuele medewerkers te beperken als een hoog verzuimpercentage terug te dringen.

Aanpak: neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.